Tuan Housing

Nhà Quê

Chủ đầu tư: A.Tuấn

Địa chỉ: Sơn Đông-Sơn Tây-Hà Nội

Diện tích: 115m2

Số tầng: 02

Giá trị đầu tư: 550tr /2015

Hoàn thành: 2015

Thiết kế: KTS. Phan Đăng Khánh

Liên hệ