HỒNG HOUSING

 

 

Công trình: HỒNG HOUSING

Diện tích khu đất : 300m2

Diện tích xây dựng 150m2

Chủ đầu tư : Anh Tuấn - Chị Hồng
Địa điểm : Mạo Khê - Quảng Ninh

Khởi công: 6/2018 - Dự kiến hoàn thành : 12/2018

 

Liên hệ