DAILY HOME COFFE

Công trình: KAFE VINTAGE ONE
Chủ đầu tư : Anh Khánh -Chị Thủy
Địa điểm : Tòa Nhà FLC Đại Mỗ

Khởi công: 10/2018 - Dự kiến hoàn thành : 11/2018
 

Liên hệ