Cầu Thang ZicZac - Mặt bậc kính

 

Các bậc cầu thang được chạy thẳng trong một hệ thồng dầm chịu lực bằng thép  dày 10mm, tạo hình Ziczac 

Tài liệu tham khảo từ nguồn : KOZAC

Liên hệ