Cầu Thang Xương Cá Đơn - Mặt bậc kính

 

Sự kết hợp tuyệt vời giữa hệ cầu thang xương cá và  mặt bậc kính tạo nên một cấu trúc đơn, giản, tinh tế, hiện đại 

Tài liệu tham khảo : KOZAC

Liên hệ