Cầu thang xương cá đơn - Mặt bậc kính - 02

Sự kết hợp tuyệt vời giữa hệ cầu thang xương cá và  mặt bậc kính tạo nên một cấu trúc đơn, giản, tinh tế, hiện đại 

Tài liệu tham khảo : KOZAC

Liên hệ