Cầu Thang Kính Cắm Tường 03

 Là một hệ thống cầu thang với cấu trúc siêu thực tối giản, được duy trì bởi một hệ thống kết cấu gắn chặt vào tường

Tài liệu tham khảo từ nguồn : KOZAC.

 

Liên hệ