Cầu thang Cắm Tường Lan can sắt -01

 Là một hệ thống cầu thang với cấu trúc siêu thực tối giản, được duy trì bởi một hệ thống kết cấu gắn chặt vào tường.

Tài liệu tham khảo từ nguồn : KOZAC

 

Liên hệ