Cafe Manulife- Nguyễn Đình Chiểu- HN

 Không gian cafe and fast food - Kết cấu thép